Ik adopteer een tijger

Je ontvangt:

 • een adoptiecertificaat
 • updates over de tijgerprojecten van WWF
 • een infofiche over de tijger
Als het totaal van uw giften hoger is dan € 40 per kalenderjaar zijn deze giften fiscaal aftrekbaar. U vordert dan 45% van uw gift terug via de belastingen. Gelieve uw volledig adres in te vullen voor het versturen van het fiscaal attest.
MIJN GEGEVENS
MIJN ADRES
MIJN DOMICILIËRING
ONLINE COMMUNICATIE

Wat doet WWF met jouw geld?

Je financiert rechtstreeks onze terreinprojecten.

 • Een nultolerantie voor stroperij afdwingen

  WWF traint rangers, douane en speurhonden. Door telecommunicatiemiddelen te installeren kunnen de rangers sneller ingrijpen. WWF zorgt er ook voor dat de conservatieregels voor natuurparken (CA|TS-protocol) toegepast worden.

 • Smokkelaars ontmoedigen

  In Rusland staan er nu ernstige straffen op het bezit van producten afkomstig van stroperij. Nepal en China werken nauwer samen om gegevens over smokkelaars uit te wisselen. En in Bhutan is de handel in beschermde soorten intussen verboden.

 • Herstelprogramma’s opzetten

  WWF richt natuurparken op en legt corridors aan tussen de verschillende parken. Via cameravallen en gps-chips wordt de evolutie van tijgerpopulaties gemonitord. We sponsoren ook vaccinatiecampagnes.

 • Politici sensibiliseren. Met succes!

  In juli 2013 kondigde Rusland de creatie van een tijgerfonds aan. In september 2013 werkte WWF mee aan ‘United for Wildlife’, gecreëerd door de Royal Foundation, onder voorzitterschap van Prince William. En in mei 2014 kondigde de Maleisische Eerste Minister aan dat hij het leefgebied van de tijger wil laten erkennen als Werelderfgoed.

Succesverhaal: Nepal sloot 2014 af zonder een enkel geval van stroperij.

De Nepalese overheid en WWF kondigden in maart 2014 met enige fierheid aan dat er in 2013 geen enkele tijger, olifant of neushoorn gedood werd in Nepal.

Tiger and baby tiger
graph tigres